Hoe werkt VIE?

Wie zijn verlangens volgt en wil veranderen komt vaak zijn eigen angsten tegen. Trouw zijn aan jezelf, het leven leiden wat overeenkomt met je eigen levensbestemming is niet makkelijk, daar is moed voor nodig en tevens een dosis helderheid en inzicht. Je kunt hierbij gevangen zitten in verouderde en beperkende zelfbeelden, overlevingsscenario’s en/of vastgeroeste overtuigingen. Je wordt dan voor de uitdaging gesteld tussen enerzijds de afstemming van je persoonlijke drijfveren en talenten en anderzijds de persoonlijke doelstelling of die van de organisatie.

Coaching is dan een prachtig instrument om de zelfsturing naar een hoger niveau te tillen.

Voor coachen en het commitment dat daarvoor nodig is, is vertrouwen nodig. Het gaat om het vertrouwen dat het mogelijk maakt dat jij je open kan stellen en je van je meest kwetsbare kan laat zien. Daarvoor is een klik nodig, zowel persoonlijk als professioneel. Een wankele basis leidt namelijk zelden tot succes. Wees niet bang om op die gronden nee te zeggen en je grenzen aan te geven.

Tijdens het coach traject doorloop je de fases; Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe Ik? Tijdens deze fases maken we de opmaat naar het bewerkstelligen van jouw persoonlijke doelen.

Wees jezelf, er zijn al genoeg anderen. Wees je bewust van je eigen kwaliteiten, valkuilen en die dingen die je wilt leren. Speel geen rol want dit houd je niet vol. Je wordt geaccepteerd en gerespecteerd in wie je bent, jij bent okay, ik ben okay. Jij bepaalt de inhoud en ik bewaak het proces altijd met een positieve en voorwaartse houding.

Kennismaking

Tijdens een gratis intake bespreken we wat jouw coaching vraag is en wat ervoor nodig is deze te beantwoorden. Wat wil jij bereikt hebben na het doorlopen van het traject Je wordt tijdens deze intake meegenomen in de werkwijze van VIE, wat jij van mij kunt verwachten en wat ik van jou verwacht om het gehele traject succesvol te laten zijn. Belangrijk te vermelden is dat integriteit bij mij hoog in het vaandel staat.

Traject 4, 6 of 8 sessies

Bij het doorlopen van het coach traject zit jij aan het stuur en bepaal jij richting waarbij het belangrijk is dat de keuzes die jij maakt invloed hebben op jouw traject, de doelen die je stelt en de effort die je erin steekt. Coaching tools geven jou inzicht in ontwikkelde patronen en hoe jij deze kunt doorbreken. Opdrachten voor thuis zijn onderdeel van het traject en bepaalt mede het succes van het behalen van jouw doelen. Het bijhouden van de besproken punten in een schriftje wordt aangeraden en daarnaast het schrijven van een korte reflectie na elke sessie om te reflecteren en te leren.

Afronding

Tijdens de eindevaluatie kijken we terug op het gehele traject en monitoren wij jouw gestelde doelen en vieren we de behaalde successen.

Vooruitkijkend hoe jij deze flow gaat vasthouden en wat hiervoor nodig is, nieuwe doelen leert stellen en hoe jij deze gestelde doelen kunt gaan nastreven en gaat genieten van alle opgedane inzichten die je tijdens het traject hebt opgedaan.

Een follow-up is onderdeel van het traject en zal na twee maanden plaatsvinden.

Reviews

Ik ben enorm geholpen door het coach-traject met Jasja. Waar ik eerst erg terughoudend was, en vaak vanuit mijn valkuilen handelde, sta ik nu veel meer in mijn kracht en zet ik mijn kwaliteiten in. Daarnaast heb ik een vele betere balans tussen werk en privé. Ik ben me er bewust van geworden dat ik doordat ik altijd bezig was met de perfectionist te zijn, het nooit goed genoeg was voor me, en ik altijd streefde naar beter. Dit resulteerde in werkdagen van minimaal 14 uur per dag en geen scherpe focus meer. Nu ik vaker mijn rust en ontspanning pak, merk ik dat ik veel ‘fitter’ ben, waardoor productiever. Graag wilde ik mijn vuurkant nog meer gaan ontwikkelen, maar gaandeweg het traject, ontwikkelde ik dit vanzelf. Wat ik voorheen erg moeilijk vond, was direct zijn tegen collega’s. Ik stopte mijn gevoelens en emoties liever weg om er op een later moment over te praten, maar nooit eerst direct met de betreffende persoon. Ik heb geleerd dit wel te doen. Op het begin vond ik dit erg lastig, omdat ik snel de neiging had om dingen voor die persoon in te vullen, waardoor ik ging oordelen. Door geweldloze communicatie te gebruiken is dit zeker wel gelukt.
Ik ben blij met waar ik nu sta, voel me sterker dan ooit. Ik besef me wel heel goed dat ik dit moet leren vast te houden, om niet terug te vallen in jarenoude patronen die ik voor mezelf ontwikkeld had. Mij doel is dan ook om iedere week echt stil te staan bij de gebeurtenissen van die week, wat ging er goed? Wat kon beter?

Lieke

Ik merk dat mijn communicatieve skills enorm vooruitgegaan zijn. Daarnaast is het verbindend communiceren ook sterker.

Alle coaching gesprekken waren erg prettig, samen met Jasja hebben we rustig gekeken naar alle aspecten van de coaching vraag. Ik kan zeggen dat ik me goed gehoord en gezien voelde!Op de momenten dat ik extra steun en vragen nodig had, werd dit meteen gedaan. Ik heb hierdoor mijns inziens voldoende begeleiding gehad, zowel tijdens als tussen de gesprekken in. Jasja was alle gesprekken goed voorbereid en wist precies hoe het gesprek geleid moest worden. Ik heb iedere keer het idee gehad dat het erg serieus genomen werd. Dit is voor mij een erg professionele houding. Jasja was altijd erg rustig en begripvol. Dit geeft vertrouwen en zodoende kom je tot goede gesprekken.

Laurens

Jasja was altijd rustig en goed voorbereid. Je berichten tussendoor altijd betrokken en positief van toon. De oefening waarbij je aangaf dat je echt had gezocht naar iets waarvan je denkt dat het past. Toen voelde ik me echt gezien en gehoord. Jasja begeleidde het proces van de gesprekken goed: je wist waar je heen wilde en dit kreeg je ook voor elkaar.

Eline