VIE coaching tools

Deze methodieken pas ik toe tijdens jouw reis naar persoonlijke en/of
professionele groei en ontwikkeling.

GROW

Het GROW-model is een eenvoudige methode voor het stellen van doelen en het oplossen van problemen.

5G’s

Het 5 G-model brengt je gedachten, gevoelens en gedrag ik kaart waardoor je patronen en niet functioneel gedrag bij jezelf kunt ontdekken.

Verbindende communicatie

Om werkelijk verbinding te maken met onszelf en de ander zouden we een andere taal moeten leren: de taal van het hart.

Logische niveaus

Een heldere manier om naar verschillende niveaus van leren en veranderen te kijken.

Transactionele analyse

Is erop gericht om mensen te helpen hun vroegere vaak onbewuste gedragsbesluiten te leren zien en te analyseren.

Biografisch werken

Geeft inzicht in eigen levensloop. Onbewuste processen en levenspatronen kunnen door het maken en lezen van eigen biografie helder worden.

Voice dialoque

Elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijk rijke waaier van verschillende ikken zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de genieter, de controlehouder, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus etc.

Oplossingsgericht coachen

Hier ligt de nadruk op het vinden van de hulpvraag en op het analyseren wat al goed gaat.

Starr

 Is een gespreksmodel om de effectiviteit van gedrag te bespreken.

Wandelcoachen

Is een vorm van coachen waarbij je wandelt in de natuur en regelmatig de natuur actief wordt ingezet in het gesprek. Door te wandelen in de natuur komen gedachten en gevoelens in beweging.

E- coachen

Is coaching via internet. Er zijn meerdere soorten online coaching mogelijk, zoals door middel van e-mail, telefoon, zoom of teams.

Kernkwaliteiten

Een inzichtelijke manier om (kern)kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van mensen zichtbaar kan maken.

Elementen vierhoek

Verschaft veel inzichten waaronder kwaliteiten, voorkeuren, valkuilen, uitdagingen en de verhouding tot werk- en leefomgeving.

Provocatief coachen

Is een vrolijke en verrassende manier om mensen te stimuleren tot verandering en lijkt de spot te drijven met aannames van reguliere coaching.

RET

 Leren relativeren en van belemmerende gedachten helpende gedachten maken.

VrageNeem gerust conta