Training Stakeholdermanagement

De essentie van stakeholdermanagementtrainingen ligt in het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die nodig zijn om effectief te communiceren, samen te werken en relaties te beheren met verschillende belanghebbenden (stakeholders) binnen en buiten een organisatie. Het doel is om het begrip van de behoeften, verwachtingen en belangen van verschillende belanghebbenden te vergroten, en vervolgens strategieën te ontwikkelen om deze belangen te balanceren en positieve relaties te onderhouden.

Hoofd leerdoel

Het doel van een stakeholdermanagement training is om professionals de nodige vaardigheden, kennis en inzichten te verschaffen die essentieel zijn voor effectief stakeholdermanagement. De training heeft tot doel vestigingsmanagers in staat te stellen:
1. Stakeholderanalyse: Begrijpen hoe ze stakeholders kunnen identificeren, classificeren en analyseren. Dit omvat het bepalen van hun belangen, invloed en behoeften.
2. Communicatievaardigheden: Ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden om met diverse belanghebbenden te kunnen omgaan. Dit omvat zowel interne als externe communicatie.
3. Relatiebeheer: Leren hoe ze positieve relaties met stakeholders kunnen opbouwen en onderhouden. Dit omvat het omgaan met conflicten en het opbouwen van vertrouwen.
4. Strategisch Denken: Inzicht krijgen in hoe stakeholdermanagement past binnen de bredere strategie van een organisatie of project. Dit omvat het begrijpen van de impact van stakeholders op besluitvorming en projectresultaten.
5. Risicobeheer: Identificeren en beheren van risico’s die voortvloeien uit stakeholderbetrokkenheid, zoals mogelijke weerstand tegen verandering.
6. Besluitvorming: Begrijpen hoe stakeholders invloed hebben op besluitvormingsprocessen en hoe effectief met hun input kan worden omgegaan.
7. Veranderingsmanagement: Inzicht krijgen in hoe stakeholdermanagement verweven is met succesvol verandermanagement en het minimaliseren van weerstand tegen verandering.
8. Duurzame Resultaten: Werken aan het bereiken van duurzame en positieve resultaten door middel van betrokkenheid en samenwerking met stakeholders.
9. Praktische Toepassing: Toepassen van verworven kennis in realistische scenario’s en praktijkvoorbeelden, zodat deelnemers de geleerde concepten effectief kunnen implementeren.

Kortom, een stakeholdermanagementtraining beoogt medewerkers  uit te rusten met de nodige vaardigheden en kennis om met succes te navigeren door de complexe dynamiek van belanghebbenden en hun betrokkenheid bij projecten, programma’s of organisaties te optimaliseren