Testing talents

Tests zijn uiterst nuttige hulpmiddelen bij vraagstukken rondom bijna alle aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Het gebruik ervan heeft dan ook een hoge vlucht genomen, zeker nu de toegankelijkheid van tests door de komst van internet sterk vergroot is. En hoewel er best nog vaak te hoog gespannen verwachtingen bestaan van wat je met een test kunt, is het algemeen besef om met tests tot verhelderende inzichten te komen ook sterk gegroeid.

Onthoud verder dat in zijn algemeenheid geldt dat een combinatie van meerdere tests een uitgebreidere meting biedt en dus een beter beeld zal geven.

Nederlandse persoonlijkheidstest

Algemene informatie

 

Meetpretentie
Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Kenmerken

 • Zeer uitgebreide profilering en rapportage
 • Persoonlijkheidsmeting op 30 schalen
 • Met 8 unieke empirisch bepaalde werkprofielen
 • En een ondernemersprofiel plus twee EQ scores

Samenstelling

 • Dimensie ‘Extraversie’
  Deze dimensie bestaat uit de schalen ‘Toegankelijk’, ‘Sociabel’, ‘Assertief en dominant’, ‘Energiek’, ‘Spanningsbehoefte’ en ‘Opgewektheid’.
 • Dimensie ‘Emotionaliteit’
  Deze dimensie bestaat uit ‘Zorgelijkheid’, ‘Irritatie’, ‘Neerslachtigheid’, ‘Niet zelfverzekerd’, ‘Ongeremd’ en ‘Kwetsbaarheid’.
 • Dimensie ‘Gewetensvolheid’
  Deze dimensie bestaat uit ‘Effectief’, ‘Ordelijkheid’, ‘Plichtsgetrouw’, ‘Prestatiegericht’, Zelfstarter’ en ‘Behoedzaam’.
 • Dimensie ‘Meegaandheid’
  Deze dimensie bestaat uit de schalen ‘Vertrouwen’, ‘Integer en oprecht’, ‘Bekommeren’, ‘Mild en vergevingsgezind’, ‘Bescheidenheid’ en ‘Medelijden’.
 • Dimensie ‘Openheid’
  Deze dimensie bestaat uit de schalen ‘Fantasie’, ‘Kunst en natuur minnend’, ‘Inzicht in emoties’, ‘Variatiebehoefte’, ‘Intellect’ en ‘Niet conservatief’.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, reïntegratie, etc…

 

 

Kerntyperingtest

Algemene informatie

 

Meetpretentie
Kernachtige typering van persoonlijkheid in termen van sterke kanten, valkuilen en kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen. Breed inzetbaar vanaf MBO niveau en hoger voor persoonlijkheidsbepaling voor alle doeleinden.

Kenmerken

 • Krachtige profilering
 • Sterke kanten en valkuilen benoemd
 • Sociaal wenselijk gedrag uitgeschakeld
 • Kansen en bedreigingen van werkomgevingen belicht

Samenstelling
De test bepaalt welke van 48 empirisch bepaalde mogelijke kerntyperingen op iemand van toepassing is.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, reïntegratie, etc…

Nederlandse werkwaardentest

Algemene informatie

 

Meetpretentie
Bepaling van het belang dat iemand hecht aan 14 fundamentele werkwaarden.

Kenmerken

 • Profilering op 14 werkwaarden
 • Uniek Nederlands product
 • Scoring ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking
 • Sterk voorspellende waarde voor beroepsinteresse

Samenstelling

 • Creativiteit
  Werk waarin ruimte bestaat om vernieuwende ideeën te bedenken.
 • Afwisseling
  Werk dat afwisseling en variërende werkzaamheden biedt.
 • Structuur
  Werk dat bestaat uit vaste werkzaamheden en routines.
 • Autonomie
  Werk waarvan jij zelf de inhoud bepaalt en dat je op je eigen manier kunt uitvoeren.
 • Zelfontwikkeling
  Werk waarin ruimte is voor de ambitie om jezelf persoonlijk en in je werk verder te ontwikkelen.
 • Invloed
  Werk waarin je bepaalt wat anderen moeten doen en invloed hebt op beslissingen.
 • Balans werk en privé
  Werk dat goed samengaat met je privéleven en gunstig aansluit op je vrije tijd.
 • Financiële beloning
  Werk waarmee je veel geld verdient.
 • Zekerheid
  Werk met zekerheid over je baan en toekomst.
 • Prestige
  Werk waaraan je status en aanzien kunt ontlenen.
 • Prestaties
  Werk waarin ambitie en individuele prestaties gewaardeerd en beloond worden.
 • Arbeidsomstandigheden
  Werk dat wordt uitgevoerd in een mooi gebouw op een prettige werkplek onder gunstige arbeidsomstandigheden.
 • Relaties op het werk
  Werk waarin er een prettige sociale omgang is met leuke collega’s.
 • Altruïsme
  Werk waarin je je inzet voor anderen.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, reïntegratie, etc…

Competentietest

Algemene informatie

 

Meetpretentie
Bepaling van de zelfbeoordeling van een respondent op 16 fundamentele competenties.

Kenmerken

 • Meting op 16 fundamentele competenties
 • Goede betrouwbaarheid en zeer compleet
 • Scoring ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking
 • Goede voorspellende waarde voor bepalen van passend werk

Samenstelling
De volgende competenties worden gemeten: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creëren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en –ontwikkeling.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, reïntegratie, etc…

360 graden competentietest

Algemene informatie

 

Meetpretentie
Bepaling van de zelfbeoordeling van een respondent en feedbackgevers (vooraf te selecteren collega’s, medewerkers, kennissen) op 16 fundamentele competenties.

Kenmerken

 • Meting op 16 fundamentele competenties
 • Scoring ten opzichte van gemiddelde van feedbackgevers en van de Nederlandse beroepsbevolking
 • Vaste prijs per afname ongeacht het aantal feedbackgevers
 • Geeft snel en betrouwbaar inzicht in zelfbeoordeling en oordeel van anderen

Samenstelling
De volgende competenties worden gemeten: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creëren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en -ontwikkeling.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze en reïntegratie.

Werkstijltest

Algemene informatie

 

Meetpretentie
Persoonlijkheid en werkstijlbepaling op de Big Five factoren voor loopbaan en assessment doeleinden bij volwassenen.

Kenmerken

 • Heldere profilering
 • Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
 • Rapportage volledig toegespitst op werksituaties
 • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, assessment, reïntegratie, etc…