Privacyverklaring

VIE Coaching & Training wil u privacy waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit houdt in dat al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden, tenzij ik hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heb gekregen. Voor communicatie, facturering en (eventueel medisch) dossier is nodig: uw voor-en achternaam, telefoonnummer, emailadres, adres en woonplaats.

Het dossier dat ik aanleg met betrekking tot onze gespreksvoering en al wat u met me deelt valt onder mijn geheimhoudingsplicht. Tenzij u hiervoor expliciet toestemming geeft zal ik dit nooit delen met derden.

Informatie over ontwikkeling van VIE Coaching & Training, het aanbod in nieuwe diensten of producten wordt via nieuwsbrieven aan je medegedeeld. Mocht u dit niet langer op prijs stellen dan kun je je uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens met betrekking tot onze communicatie kunnen worden gedeeld met bedrijven waarmee ik een verwerkingsovereenkomst heb, zoals mijn netwerkbeheerder. VIE Coaching & Training verwerkt deze gegevens voor haar website om deze te verbeteren. Zolang de gegevens nodig zijn om gewenste doelstellingen te bereiken zullen deze bewaard worden, niet langer dan strikt noodzakelijk. Bepaalde gegevens dienen langer bewaard te blijven met betrekking tot de wettelijke bewaarplicht zoals fiscale bewaarplicht. Daarna vernietigt VIE Coaching & Training al uw gegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten op inzage of wijziging van uw persoonsgegevens stuur dan een emailbericht naar contact@viecoaching.nl  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd; kijk daarom regelmatig op deze privacyverklaring.