Testkeuzewijzer

Tests zijn uiterst nuttige hulpmiddelen bij vraagstukken rondom bijna alle aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Het gebruik ervan heeft dan ook een hoge vlucht genomen, zeker nu de toegankelijkheid van tests door de komst van internet sterk vergroot is. En hoewel er best nog vaak te hoog gespannen verwachtingen bestaan van wat je met een test kunt, is het algemeen besef om met tests tot verhelderende inzichten te komen ook sterk gegroeid.Om tests van nut te laten zijn, is enerzijds goed gebruik en anderzijds een goede keuze van groot belang. Hoewel beide samen gaan, wordt hier vooral de keuze van tests en tools belicht. Onthoud verder dat in zijn algemeenheid geldt dat een combinatie van meerdere tests een uitgebreidere meting biedt en dus een beter beeld zal geven.

Drijfveren analyse

Over deze analyse

Onderzoek wijst uit dat de meest succesvolle mensen één eigenschap delen: zelfbewustzijn. Zij zijn zich meer dan gemiddeld bewust van hun eigen drijfveren en motivatie. Zij zoeken steeds organisaties, teams, functies en mensen die goed passen bij hun eigen drijfveren en motivaties. Ze zijn zich vaak ook bewust van de drijfveren en motivaties van andere mensen. Hierdoor gaan ze bewuster wel of niet de relatie en verbinding aan met anderen. Dit zorgt ervoor dat het voor hen makkelijker is om doelstellingen te behalen die in lijn zijn met hun drijfveren. Ze zijn zich tevens bewust van hun beperkingen en van de gebieden waarop ze niet effectief zijn. Dit geeft hen inzicht in wat hen niet inspireert en wat hen niet zal motiveren om te slagen.

 

Dit rapport meet zeven dimensies van drijfveren, dit zijn:

  • Esthetische – het streven naar balans, harmonie, zelfrealisatie en vorm.
  • Zakelijke – het streven naar geld, praktische resultaten en opbrengsten.
  • Individualistische – het streven naar onafhankelijkheid en een unieke identiteit.
  • Politieke – het streven naar invloed, controle en verantwoordelijkheden.
  • Sociaal – het streven om anderen te helpen.
  • Ideële – het streven naar orde, regelmaat en structuur.
  • Intellectuele – het streven naar kennis, leren en de waarheid.

Prijs
€ 110.00 (excl. BTW)

DISC analyse

Over deze analyse

Dit gepersonaliseerde en uitgebreide DISC rapport helpt je om je gedrag te verbeteren, zodat je je professioneler en productiever kun opstellen. Je leert hoe je je sterke kanten kunt ontwikkelen en beter kunt benutten, je leert omgaan met je beperkingen en je valkuilen herkennen. Dit rapport geeft geen oordelen. Het geeft juist inzicht in de factoren die je gedrag beïnvloeden.

Onze DISC gedragsanalyse richt zich op waarneembaar gedrag. Dit gedrag wordt getoetst op basis van vier stijlen: extravert-introvert en taakgericht-mensgericht. Omdat deze zogeheten DISC stijlen zichtbaar zijn, wordt het veel makkelijker om mensen te ‘lezen’. Ons model is simpel, praktisch en gemakkelijk te onthouden en toe te passen. In ‘Het overzicht van de vier basis DISC stijlen’ op pagina 24 van dit rapport vind je een samenvatting van deze stijlen.

Gedragsstijlen

Uit historisch en hedendaags onderzoek zijn meer dan tien verschillende modellen van gedragstypen voortgekomen. Veel van deze modellen hebben één ding gemeen: ze delen het gedrag in vier basiscategorieën in.

 

Dit DISC rapport is in twee delen opgesplitst:

  • Deel I richt zich op het begrijpen van je DISC stijl kenmerken. Hou in gedachten dat er geen ‘beste’ stijl is. Elke stijl heeft zijn eigen unieke, sterke punten en mogelijkheden om te groeien. De gedragsbeschrijvingen die in dit rapport worden vermeld zijn gedragskenmerken die bij jouw stijl horen. Op basis van de antwoorden die je hebt ingevuld kunnen we voorspellen welke gedragskenmerken zichtbaar zijn bij je.
  • Deel II gaat over ons aanpassingsvermogen. Het biedt verschillende actieplannen voor jou en voor degenen die met jou omgaan.

Prijs
€ 110.00 (excl. BTW)

Beroepskeuze

360 graden competentietest € 52.00 (excl. btw)
Beroepskeuzetest € 32.50 (excl. btw)
Beroepskeuzetest elementaire beroepen € 32.50 (excl. btw)
Beroepskeuzetest fundamentele beroepen € 32.50 (excl. btw)
Carrièreankers (theorie Schein) € 24.00 (excl. btw)
Competentietest € 36.00 (excl. btw)
Groepsrollentest € 24.00 (excl. btw)
Nederlandse werkwaardentest € 34.00 (excl. btw)

Beroepsspecifiek

Managementtest € 45.00 (excl. btw)
Marketing en sales potentieel test € 56.00 (excl. btw)

Cognitieve capaciteiten

Analogieën hoger niveau € 32.00 (excl. btw)
Analogieën middelbaar niveau € 32.00 (excl. btw)
Cijferreeks hoger niveau € 32.00 (excl. btw)
Cijferreeks middelbaar niveau € 32.00 (excl. btw)
Grammaticatoets HBO/WO € 32.00 (excl. btw)
IQ test € 34.00 (excl. btw)
Woordenschattest HBO niveau € 32.00 (excl. btw)
Woordenschattest MBO niveau € 32.00 (excl. btw)
Woordenschattest VMBO niveau € 32.00 (excl. btw)

Persoonlijkheid

Enneagramtest € 24.00 (excl. btw)
Jung persoonlijkheidstest € 26.00 (excl. btw)
Kerntyperingtest € 36.00 (excl. btw)
Nederlandse persoonlijkheidstest € 42.50 (excl. btw)
Persoonlijkheidstest € 32.50 (excl. btw)
Werkstijltest € 37.50 (excl. btw)

Studiekeuze

Beroepentest voor studiekeuze € 27.50 (excl. btw)
Studiekeuzemotivatietest € 26.00 (excl. btw)
Prestatiemotieventest voor studeren € 28.00 (excl. btw)

Testbatterij

Loopbaanscan € 60.00 (excl. btw)

                                                                                                                                                                    Bron: Testing talents

Contact formulier

8 + 3 =